РЕГИСТРАЦИЯ | КОНТАКТИ | ЗА РЕКЛАМА  
Име: Парола: Забравена парола
статии цветя рецепти галерия Каталог
 Нова тема  |  Всички теми  |  Към тема  |  Търсене   Предишно съобщение  |  Следващо съобщение 
 Re: Духовна тема
Автор: donni 
Дата:   16-11-12 12:3114.11.2012 гУЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОСВРЪЗКАТА С ВЕЛИКИТЕ СВЕТЛИ СЪЩЕСТВАПриятели мои, искам да ви посоча чрез тази лекция, една редовно допускана грешка, или ако искате наречете го пропуск. Пропуск, който вие не забелязвате поради инерцията, която ви движи във вашето ежедневие. Става въпрос за установяване на вашата връзка със Великите Светли Същества.

Кои са Великите Светли Същества? Това са онези пратеници на Бога Абсолют, които са най-близки помощници на Създателя. Бързам веднага да поясня това изречение. В други лекции ви е обяснявано, но за целта конкретно на тази лекция ще трябва да припомня и в някаква степен да уточня информацията.

Бога Абсолют, е Създател на Вселената, на Живота, на всичко, което може да се нарече Сътворение като Идея. Той създава Великата Идея за Живот на Сътворението. В този смисъл Той стои над всичко и над всички, защото всичкото и всичките са плод на Неговата Мисъл, плод са на изявената Негова Идея за Сътворението, включително и Аз. Той чрез силата на Своя Дух създава Бог Отец като прекия изпълнител на Неговата воля, създава Мен, като Словото, чрез което работи и се изявява самият Той, създава и Великите Светли Същества, които са първи помощници на Бог Отец.

Забележете, че казвам: Той чрез силата на Своя Дух създава… Това е Светият Дух, истинното проявление на Абсолюта. Така както вие като разумни същества не можете да се проявите без вашата мисъл, без идеята за каквото и да било начинание, така и Той не може да се прояви без пряката изява на Своя Дух. Не беше много отдавна, когато обяснявах в друга лекция, че Сътворението е постигнато чрез прякото участие на Съзидателната Сила. Частица от Съзидателната Сила е вложена във всичко Съществуващо, а това означава частица от Духа Божии, Който е Идея и Мисъл на Абсолюта, Негова енергийно-информационна Същност проявена и проявяваща се като Съзидателната Сила.

Необходимо е и още едно пояснение. Кой е Бог Отец? Той е Строителят на Живота, Строителят на Сътворението, в този смисъл Той е Създателят. Той е Изпълнител на Волята на Абсолюта с най-голямо участие на Своята творческа проява. Вселената и всичко в нея има своя вид и качествено организиран Живот в резултат на Неговата деятелност. Той е Бог Отец за хората, защото е техен Създател, но неговата творческа дейност е подчинена на Волята, подчинена е на Идеята на Абсолюта. Сам Той е Създаден от Абсолюта, за да бъде Проявление на Волята Му. Така Ние: Бог Абсолюта, Бог Отец и Аз сме едно Цяло, Една Машина (съжалявам за грубото уточнение, но то е необходимо), Която може да съществува благодарение и само на Духът Божий, Светият Дух. В рамките на физическият свят Бог Абсолюта присъства, или по-точно Бог Абсолюта е познат като Светият Дух, и затова вие казвате Бог Отец, Бог Син и Светият Дух. Това, което стои над всички и всичко е Светият Дух. Той няма как да бъде отделен от Абсолюта, Той Е Неговата Същност, Неговото най-първо Проявление. В този смисъл вашето разбиране за Светата Троица трябва да бъде, изразено като напълно осъзнато от вас възприемане на Бог-Абсолюта чрез Неговите ТРИ СЪЩНОСТИ: Светият Дух, Бог Отец и Бог Син. Той Е всичко това, и чрез Него е постигнато Сътворението.

Сега вече можем да говорим за Великите Светли Същества, кои са те и каква е тяхната роля във вашия живот?

Великите Светли Същества са Създадени като Архангели, Власти, Престоли и т.н. вие най-общо ги възприемате като ангели. Всеки от тях е създаден, за да бъде пряк помощник на Абсолюта в изпълнението на Неговия Промисъл за Живот във Вселената. Те вземат участие във всичко, което се случва не само тук на вашата планета, но и във цялата Вселена. Затова са и многобройна Армия от Велики Светли Същества, защото се грижат за въдворяване в живота на Чистите Божии Мисли. За тази Цел, те служат на Създателя, като се стремят да установят връзка с вас, за да ви помагат във вашето духовно осъзнаване и израстване. Те са най-прекият път между вас и Бога, защото като Негови първи помощници Те са взаимно свързани с Бог Отец, Бог Син и Светият Дух. Те работят като осъществяват ежедневна и определено профилирана връзка с хората. Профилирана, защото всеки има свое направление, за което отговаря и всеки от тях работи с хората съобразно тяхното (на хората) ниво на съзнание. Ти, който и да си, можеш да установиш връзка само с онзи клас помощници на Бога, които отговарят за хората с твоето ниво на съзнание. Когато ти успееш да повишиш вибрационното ниво на своето съзнание, което означава, когато успееш да постигнеш напредък в духовното си развитие, тогава Тези, с които си работил до този момент ще те свържат със своите по-висшестоящи братя.

Всички Светли Същества са Велики, защото проявяват по най-съвършения начин Божията Любов и Мъдрост и защото служат напълно безрезервно на Божията Истина. Те в своята дейност имат само един ориентир: Божията Любов, и само Те до сега са успели в Света на Своето Съществуване да въдворят Мъдрост и Истина чрез Божията Любов. На вас ви предстои да постигнете точно това: да въдворите в своя живот Мъдрост и Истина чрез Божията Любов. Ако добре ме разбирате, това означава да успеете да създадете първо у себе си отношение към Истината, като осъзнаете същностното значение на добродетелта Справедливост. Това изисква да я приемете като Правдата, за която ви говори вашият Учител Беинса Дуно. В своите беседи, Той говори много често за Правдата, но вие все още не разбирате смисъла на тази дума. Правдата е истината на Сърцето, Справедливостта е истината на Съзнанието. И в единия и в другия случай говорим за Истината, но в двата случая тя се проявява по два различни начина.

Когато трябва да установи Истината, Сърцето винаги допуска в някаква степен компромис. Сърцето може и да отстъпи, да направи прошка, да преотстъпи позицията си в името на Любовта – за да не Я загуби, за да Я запази, което означава, че сърцето винаги има у себе си в някаква степен страх, че може да загуби Любовта и се стреми винаги да я съхранява. Затова Правдата носи Истината на Сърцето. Правдата е омекотената сила на Истината, а тя е омекотена, за да може човекът да се приучи да работи с Нея, да работи с Истината.

Когато трябва да установи Истината, Съзнанието я приема като твърдото основание на Разума. Разума е проявената възможност на Ума да анализира и съпоставя безкористно и безкомпромисно фактите от живата реалност. Когато една Истина достигне до съзнанието, това означава, че тя е преминала висшата оценка на Разума, Разума е преценил, че тя носи най-точната информация, че тази истина с точността на своята информация се намира най-близо до Божията заръка за установяване на Справедливост. Тук вече няма компромиси за сметка на точността на фактите, които определят Истината. Те се предават и възприемат в своята пълна автентичност. И точно чрез проявата на пълната автентичност на всички обстоятелства, явления или най-общо казано факти, се проявява Любовта – Божията Любов. Тя е всеобхватна, еднакво се интересува от всичко съществуващо и с еднаква сила присъства в неговото проявление. Когато човешкото съзнание достигне това ниво на своето развитие, което ще му позволи да живее чрез Любов, тогава Справедливостта ще се установи в Света като водеща Сила в организацията на Новия Живот. Затова, когато Любовта участва в определянето на Истината говорим за Висша Справедливост, но Любовта от нивото на Божия Любов. Това е Великият Замисъл на Създателя: човечеството да изгради Живот, чрез който Висшата Справедливост да служи като основа на новоизграденото чрез този Живот Общество.

Каква е задачата на Великите Светли Същества? Да ви помогнат да изградите Общество като тяхното, Общество на Висша Справедливост. Те трябва да ви научат да въдворите в своя Живот Мъдрост и Истина чрез Божията Любов. Но това може да се случи само когато вие поискате, само когато вие осъзнаете колко е необходимо да създадете точно такъв Живот, точно такова Общество.

Приятели мои, Аз дълбоко вярвам във вашата изначална добронамереност! Вярвам, че е възможно човечеството да създаде условия и възможности за пълноценна изява на тази добронамереност. Потърсете помощта и подкрепата на Великите Светли Същества. Те ви очакват! И ви търсят, но вие все още не можете да осъзнаете порива на това чувство, което идва у вас, за да ви призове към нов живот. Повярвайте във вашите възможности! Те са напълно реални. Никой от вас не е създаден, за да бъде лъжец, подлец, крадец или, не дай Боже, убиец! Всички имате вложени във вас добродетелни качества, които да ви служат за създаването на високо нравствен живот. Затова искам да ви посъветвам следното: отделяйте всеки ден пет минути за връзка с Великите Светли Същества. Не си мислете, че само молитвите към Бога могат да ви бъдат в помощ. С тези молитви вие предимно искате и за съжаление много рядко се досещате да благодарите. Аз сега ви предлагам нещо съвсем определено. Във време, което е удобно за вас, време в което да не сте притеснени от нищо и да не бързате за някъде, потърсете връзка с Великите Светли Същества. Отначало използвайте обръщението „Велики Светли Същества”. С времето, ако достатъчно искрено търсите връзка с тях, сами ще разберете, кой ви помага и сами ще усетите как да назовавате вашият духовен помощник. Всеки желаещ да работи с вдъхновение и любов за своето духовно развитие има до себе си свой духовен водач. По напредналите от вас не могат да отрекат усещането за това духовно присъствие.

Какво по-конкретно е необходимо да правите? Нищо друго, освен да сте спокойни и уравновесени в минутите за общуване с Великите Светли Същества. Разговаряйте с тях като с най-близък приятел. Доверете им вашите тревоги и съмнения във връзка със способностите, които са ви необходими за духовна работа. Поискайте съвет, напътствие, а това означава подкрепа за пълноценната ви работа. Обичайте ги, като желания от вас близък приятел, когото искате да имате. Не си мислете, че след като сте приключили разговора си с тях, сте преустановили и връзката си. Винаги има някой до вас, и в този смисъл бъдете уверени, че ако се стараете да приложите в живата действителност своята добродетелност, непременно ще получите подкрепа.

Желая ви успех!

Мир вам!


 Отговори на това съобщение  |  Всички форуми  |  Всички теми  |  Плосък изглед   << По-нова тема |  |  | По-стара тема >> 

 Теми Автор  Дата
 Духовна тема  ново
donni 11-09-12 21:20 
 Re: Духовна тема  ново
donni 13-09-12 15:11 
 Re: Духовна тема  ново
tinastar 13-09-12 23:21 
 Re: Духовна тема  ново
petq0505 14-09-12 09:49 
 Re: Духовна тема  ново
donni 14-09-12 15:52 
 Re: Духовна тема  ново
donni 24-09-12 21:42 
 Re: Духовна тема  ново
donni 15-10-12 13:00 
 Re: Духовна тема  ново
donni 22-10-12 20:42 
 Re: Духовна тема  ново
donni 22-10-12 21:38 
 Re: Духовна тема  ново
tinastar 31-10-12 10:20 
 Re: Духовна тема  ново
donni 01-11-12 19:52 
 Re: Духовна тема  ново
donni 04-11-12 14:44 
 Re: Духовна тема  ново
petq0505 04-11-12 15:07 
 Re: Духовна тема  ново
petq0505 06-11-12 12:15 
 Re: Духовна тема  ново
Dessyta 06-11-12 23:09 
 Re: Духовна тема  ново
petq0505 08-11-12 13:15 
 Re: Духовна тема  ново
donni 10-11-12 17:48 
 Re: Духовна тема  ново
petq0505 11-11-12 11:08 
 Re: Духовна тема  ново
petq0505 13-11-12 08:05 
 Re: Духовна тема  ново
donni 16-11-12 12:31 
 Re: Духовна тема  ново
donni 20-11-12 16:32 
 Re: Духовна тема  ново
petq0505 22-11-12 19:25 
 Re: Духовна тема  ново
petq0505 23-11-12 13:35 
 Re: Духовна тема  ново
donni 23-11-12 17:45 
 Re: Духовна тема  ново
petq0505 23-11-12 18:12 


 първа  назад  [1]     всички  напред  последна
За да пишете мнения трябва да влезете с потребителското си име.
Влезте от тук »http://www.fishing-mania.com - Fishiing Mania - Българският риболовен портал Имоти Работа

Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на източника е незаконно.
Copyright © 2020 www.zadoma.com. Всички права запазени.

Станете почитател на ЗаДома във Facebook